Barn


Menighetene i Stokke ønsker at barna som hører til kirken skal bli kjent med den kristne troen og møte den treenige Gud gjennom alt vårt arbeid.

Vi vil være med på å skape romslige, inkluderende og trygge møteplasser og gi barna rike muligheter for undring, opplevelse og nye erfaringer i møte med livet og kirken. Nedenfor finner du noen av de aktivitetene og tiltakene som vi inviterer til, fra barna er 0 til 18 år, slik at de kan bli kjent med kirkens tro og tradisjon, og finne seg et hjem i kirke og menighet.

 

OPPDATERING MAI 2021: På grunn av smitteverntiltak er mange aktiviteter for barn og unge satt på vent.

Trill og trall babysang har samlinger på Skjeestua med inntil 10 deltakere, med påmelding til Tone menighetspedagog på tlf 97016813. Vi kommer tilbake med informasjon om hva som skjer fremover når situasjonen endres.