Barn


Menighetene i Stokke ønsker at barna som hører til kirken skal bli kjent med den kristne troen og møte den treenige Gud gjennom alt vårt arbeid.

Vi vil være med på å skape romslige, inkluderende og trygge møteplasser og gi barna rike muligheter for undring, opplevelse og nye erfaringer i møte med livet og kirken. Nedenfor finner du noen av de aktivitetene og tiltakene som vi inviterer til, fra barna er 0 til 18 år, slik at de kan bli kjent med kirkens tro og tradisjon, og finne seg et hjem i kirken og i fellesskapet.