Trill og trall babysang


Vi ønsker velkommen til Trill og trall på Stokke kirketun! Dette er tilbud til deg som er hjemme med småbarn.

Samlinger hver torsdag kl 10.30-12.30 i det nye Stokke kirketun (rett ved siden av Stokke kirke) i periodene sept-nov og feb-mai med unntak av skoleferier og røde dager. En gang i måneden flytter vi babysang til Soletunet bo- og behandlingssenter.

Vi begynner med en sangsamling der vi synger, danser, lærer rim og regler. Etterpå spiser vi lunsj sammen. Du kommer til dekket bord og betaler kr 50,- (eller du kan ta med matpakke selv). Her er en super mulighet for å bli kjent med andre småbarnsforeldre!

Følg med i kalenderen her på nettsidene våre, eller på vår Facebook-side facebook.com/stokkeskirker 

Du kan også bli med i Facebook-gruppa "Trill og trall i Stokke" for å få fortløpende info om hva som skjer: facebook.com/groups/168747533737811

Trill og trall ledes av vår menighetspedagog Tone Raundalen og det er påmelding til henne på sms til tlf nr 970 16 813.

 

Tilbake