Trill og trall babysang


Vi ønsker velkommen til Trill og trall på Stokke kirketun! Dette er tilbud til deg som er hjemme med småbarn.

Samlinger hver torsdag kl 10.30-12.30 i det nye Stokke kirketun (rett ved siden av Stokke kirke) i periodene sept-nov og feb-mai med unntak av skoleferier og røde dager.

Vi begynner med en sangsamling der vi synger, danser, lærer rim og regler. Etterpå spiser vi lunsj sammen. Du kommer til dekket bord og betaler kr 50,- (eller du kan ta med matpakke selv). Her er en super mulighet for å bli kjent med andre småbarnsforeldre!

Følg med i kalenderen her på nettsidene våre, eller på vår Facebook-side facebook.com/stokkeskirker 

Du kan også bli med i Facebook-gruppa "Trill og trall i Stokke" for å få fortløpende info om hva som skjer: facebook.com/groups/168747533737811

Trill og trall ledes av vår menighetspedagog Tone Raundalen (mobil: 970 16 813)

 

Tilbake