Ungdom


Konfirmasjon er vårt viktigste tilbud for ungdom. Men når konfirmasjonstiden er over ønsker vi fortsatt å ha kontakt med ungdommene!

Kort tid etter at siste konfirmasjonsgudstjeneste er ferdig inviterer vi konfirmantene til Taco-tirsdag, en tirsdag ettermiddag. Der blir det mat og info om hva slags tilbud det er for ungdommer i kirkene i Stokke, Skjee og Arnadal, men også i Sandefjord og i nærområdet ellers. Noe mange har lyst til er å være med som leder på leir. Ungdomsledere er superviktige ledere og forbilder for konfirmantene! Ta kontakt med oss om du vil vite mer.