Åpningsfest for Stokke kirketun


Stokke menighet har endelig fått et nytt menighetshus som mange gleder seg til å ta i bruk. Huset, som forøvrig skal hete Stokke kirketun, ble høytidelig åpnet fredag 1. oktober.

Les mer

 
 

Åpningsfest for Stokke kirketun


Stokke menighet har endelig fått et nytt menighetshus som mange gleder seg til å ta i bruk. Huset, som forøvrig skal hete Stokke kirketun, ble høytidelig åpnet fredag 1. oktober.

Les mer

Endelig!


Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres normalt som før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Les mer

 
 

Endelig!


Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres normalt som før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Les mer

Språktreff for kvinner har startet opp igjen!


Vi er klare for nye språktreff for kvinner annenhver tirsdag i Stokke bibliotek midt i Stokke sentrum

Les mer

 
 

Språktreff for kvinner har startet opp igjen!


Vi er klare for nye språktreff for kvinner annenhver tirsdag i Stokke bibliotek midt i Stokke sentrum

Les mer