BALUBA familiemiddag og barnekor


BALUBA er familietreff og barnekor annenhver onsdag i Arnadal kirkestue og Arnadal kirke, og er for barn i alle aldre!

Det blir servert pølser i kirkestua fra kl 16:30 og så øver barna i kirken etter mat. Fine barnesanger og godt fellesskap.

Ca en søndag hvert halvår inviteres vi til å synge på gudstjeneste i Arnadal kirke.

Ledere er Nina Maria Aass Eilevstjønn og Sigbjørn Aamelfot, og kantor Ahmad Mirzayev er med og spiller på øvelsene.

Vi minner om smittevernreglene: hold deg hjemme om du har symptom/er syk, vask hendene og hold god avstand. Vi fører liste over hvem som er tilstede.

Velkommen til store og små!

Se i kalenderen på våre nettsider for en oversikt over når det er øvelser.

Tilbake