Minifest familiemiddag


Minifest er familiemiddag i Skjeestua annenhver tirsdag med samling for barna.

Her kommer familiene til ferdig middag. Etter maten er det samlingsstund for barna; ei gruppe for barn i alderen 2-5 og ei gruppe for de som er skolebarn. På samlingen er det sang, lek og bibelfortelling, og oppgaver for de store.

Her er det en gylden mulighet til å bli kjent med andre småbarnsfamilier i området, og en fin måte å bli kjent med menighetene her i bygda.

Det er påmelding innen mandagen før til menighetspedagog Tone (se kontaktinfo under).

Pris: Kr 50 pr voksen, 25 pr barn.

Se i kalenderen her på menighetenes nettsider, eller på facebook.com/stokkeskirker for oppdaterte datoer.

Minifest ledes av Tone Raundalen (mobil: 970 16 813)

 

Tilbake