Minifest familiemiddag


Minifest er familiemiddag i Skjeestua en mandag i måneden med samling for de minste barna.

Velkommen til familiesamling med middag og samlingstund for barn (i alderen 2-5 år, eldre søsken er velkomne til å være med). På samlingen er det sang, lek og bibelfortelling.

Minifest er en fin måte å bli kjent med andre småbarnsfamilier i området på, og en god måte å bli kjent med menighetene her i bygda.

Det er påmelding innen søndagen før til Tone trosopplærer (se kontaktinfo under).

Pris: Kr 50 pr voksen, 25 pr barn.

Se i kalenderen her på menighetenes nettsider, eller på facebook.com/stokkeskirker for oppdaterte datoer.

Minifest ledes av Tone Raundalen (mobil: 970 16 813)

NB: Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. I perioder påvirker dette også Minifest. 

Tilbake