Etter skoletid


Hver høst inviteres 3. og 4. klassinger til 5 samlinger i Arnadal kirke like etter skolen. Gjennom ulike bibelfortellinger, sanger og oppgaver blir vi kjent med Kristuskransen.

Kristuskransen er en "huske-på-krans" eller bønnekrans der hver perle har sin spesielle betydning. Det handler om Gud og vårt forhold til ham og de rundt oss. På samlingene hører vi bibelfortellinger, lærer sanger, har drama og hobbyaktiviteter, spiser og leker sammen. Kirken ordner skyss fra skole til kirke. Arrangementet er gratis og det er påmelding. Medlemmer i kirken får invitasjon i posten, andre er også velkommen med! Påmelding til trosopplærer Tone. Følg med på nettsiden/facebooksiden for mer info.

Tilbake