Menighetenes kirker og lokaler


Middelalderkirke, murkirke fra århundreskiftet og bygdetrekirke. Våre tre sokn har hver sin unike kirke med hver sin historie. Vi har også flere flotte forsamlingslokaler som brukes til aktiviteter året rundt, og som også kan leies til minnesamvær, dåp eller vigels. Les mer om kirkene våre og om utleie her.