Stokke kirke


Stokke kirke ligger høyt og flott med utsikt over Stokke sentrum. Det er en langkirke i mur bygget i 1886. Kirken er tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan og er en nesten nøyaktig kopi av Asker kirke som Nordan hadde tegnet noen år tidligere. Altertavlen fra 1886 viser motivet Jesu oppstandelse fra graven og er malt av Christen Brun og er en kopi etter Adolph Tidemands populære bilde "Oppstandelsen" i Bragernes kirke. 

Kirken er bygget på tuftene av en tidligere middelalderkirke i romansk stil, med tykke murvegger. Den gamle kirken ble sannsynligvis oppført på 1100-tallet, på omtrent samme tid som Skjee kirke er bygget. Kirkestedet er altså gammelt, og etter all sannsynlighet bygget over et gammelt helligsted fra før-kristen tid. I området rundt Stokke kirke finnes det flere gamle gravhauger som vitner om dette.

På grunn av økende folketall kom det krav om at det skulle bygges en ny kirke, og den gamle middelalderkirken ble revet i 1885. Den nye murkirken ble bygget på tuftene av den gamle Stokke kirke.

I dagens kirke er det sitteplass til 550 personer, og kirkens adresse er Arne Garborgs vei 1, 3160 STOKKE.

Er du interessert i å lese mer om kirken? I forbindelse med 100-årsjubileet i 1986 ble det utgitt et jubileumshefte der flere artikkelforfattere bidrar med historiske tilbakeblikk. Heftet kan du lese digitalt på Nasjonalbibloteket her

Tilbake