Arnadal kirke


Arnadal nye kirke ble oppført på gården Fossnes grunn i nærheten av den gamle kirken. Den gamle ble stående inntil den nye kirken ble tatt i bruk.

Arbeidet med å bygge ny kirke ble startet sommeren 1880, og Arnadal kirke ble innviet av biskop Essendrop 26. april 1882.

Kirkens adresse er Vennerødveien 13, 3158 Andebu

Tilbake