Ungdommens bispedømmeråd


"Ungdom i kirken er viktig. Vi er nåtiden og fremtiden!"

Har du lyst på større ansvar og viktige oppgaver har vi bruk for deg!

I kirken kan du som ungdom være med i kirkedemokratiet og lære om hvordan kirken fungerer innenfra. Du får også ledertrening og lærer hvordan organisasjonslivet og demokrati fungerer i praksis.

 

Hvert år sender vi seks representanter fra de tre Stokke-menighetene (to fra hver menighet) til Ungdommenes bispedømmemøte (UBDM). Målgruppen er fra 15 til 29 år.

Eget ungdomsråd

Ungdommens bispedømmeråd ble opprettet som et ønske om å styrke ungdomsarbeidet i Den norske kirke. Ungdomsrådet velges på Ungdommmens bispedømmemøte (Ungdomsting) og jobber med saker som er sentrale i kirkens arbeid med og for unge. Ungdommens bispedømmeråd har faste møtepunkter med Bispedømmerådet og har ansvar for Ungdommens bispedømmemøte.

Rådet drives av ungdom, jobber med ungdom og er for ungdom.

Samler ungdom fra hele Tunsberg hvert år

Hvert år arrangerer Ungdommens bispedømmeråd en ungdomssamling - "Ungdommens bispedømmemøte" - hvor ungdom samles fra hele bispedømmet (tidligere Vestfold og Buskerud) for å diskutere ungdomsrelaterte saker, velge representanter til Ungdommens bispedømmeråd, samt bidra til inspirasjon for ungdomsledere rundt i bispedømmet.

Les mer om UBDM på facebook-gruppa til UBDM her: https://www.facebook.com/groups/www.UBDM/

Tilbake