Ung sorg


Barn og ungdom har også sorg. Hvert semester arrangeres det sorggrupper i Vestfold for barn og ungdom som har mistet søsken eller foreldre.

Sorggrupper for barn og ungdom i Vestfold

Gruppene gir fellesskap, nyttige verktøy til hvordan man kan leve med sorg og hjelp til å uttrykke følelser i ord, aktiviteter og kreative uttrykk. Gruppelederne er voksne personer som er ansatt i kirken eller på Sykehuset i Vestfold, og som arbeider med barn og unge.

Hvem kan være med?

Gruppetilbudet er for barn fra 6 til 19 år, og barna deles inn i ulike grupper i forhold til alder. Aktuelle temaer er ‘Hva er sorg?’, ‘Hvordan sørger kroppen?’, ‘Min historie’ og ‘Livet videre: Nettverk, fremtid og håp’.
«Det var første gang jeg fortalte hele historien» (Deltager, 13 år)

Sagt av foreldre: «Svært bra at barnet får tid til å snakke om sorgen med noen som forstår»

Mens barna og ungdommene er i gruppe tilbys foreldre en kopp kaffe/te og litt å bite i. Første samling gir vi dem en innføring i hva vi går igjennom i gruppene, ellers er det en uformell gruppe uten gruppeleder. Ofte opplever vi at det knyttes gode bånd også i den gruppa.

Hva er en sorggruppe?

«Hva sorggruppe er? Det er en gruppe hvor vi har det gøy, vi som har mistet noen» (Deltager, 7 år)

Hvert semester lager gruppene et ark med tips fra deltagerne til skole, venner og familie. Her er noen av tipsene:

  • Ikke spør ‘hvordan går det’ hele tiden, spør heller om vi skal finne på noe sammen
  • Det går greit å spørre litt, men ikke masse
  • Vi vet ikke alltid hvordan vi har det
  • Ikke si at du skjønner hvordan jeg har det
  • Det kan være vanskelig å konsentrere seg på skolen og få gjort alle leksene. Kanskje jeg trenger litt lenger tid på skolearbeidet.

Sorggruppene er åpne for alle, uavhengig av trossamfunn.

Sorggruppearbeidet i Vestfold arbeider etter metode fra sorgstøttesenteret på A-hus, som er basert på nyere sorgteorier, forteller diakon Ole Hafell som er koordinator for sorggruppene i Vestfold.

Når starter gruppene?

Der er oppstart av sorggrupper for barn og unge i september og januar hvert år.

Hvordan kan jeg bli med?

Ta kontakt med diakon Ole Hafell hvis du har spørsmål om sorggrupper (se kontaktinfo under).

Les mer på facebook-siden her: https://www.facebook.com/SBUVestfold/

Tilbake