Kontaktinfo


Stokke kirkekontor

Adresse: Frederik Stangs gate 20, Stokke sentrum - se kart
Telefon: 33 50 12 20
E-post: post.stokke@sandefjord.kirken.no

Sokneprest Skjee og Arnadal, Stabsleder Arnadal, Skjee og Stokke

Solveig Spilling Bakkevig

41652038

Send e-post

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send e-post

Diakon (50%)/skole og barnehage (20%)

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send e-post

Kirketjener i Stokke kirke

Helga Svensson Grav

95979552

Send e-post

Kantor

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send e-post

Kantor

Ahmad Mirzayev

99465162

Send e-post

Menighespedagog og trosopplæringsleder

Tone Emma Raundalen

97016813

Send e-post

Kirketjener i Arnadal kirke, Skjee kirke og Sandefjord kirke

Siv Therese Sommerstad

48227980

Send e-post

Kontorsekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33501220

908 63 006

Send e-post