Kontaktinfo


Stokke kirkekontor

Adresse: Frederik Stangs gate 20, Stokke sentrum - se kart
Telefon: 33 50 12 20
E-post: post@sandefjord.kirken.no

Kirketjener Arnadal, Skjee og Stokke kirke

Sigbjørn Bakke Aamelfot

95726209

Send e-post

Sokneprest Skjee og Arnadal, stabsleder

Solveig Spilling Bakkevig

41652038

Send e-post

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send e-post

Diakon Stokkes menigheter

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send e-post

Kantor Stokkes menigheter

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send e-post

Kantor Stokkes menigheter

Ahmad Mirzayev

99465162

Send e-post

Menighetspedagog og trosopplæringsleder Stokkes menigheter

Tone Emma Raundalen

97016813

Send e-post

Administrasjonssekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33454450

908 63 006

Send e-post

Kirketjener (deltid) Arnadal, Skjee og Stokke kirke

Terje Øyen

473 80 132

Send e-post