Kontaktinfo


Stokke kirkekontor

Adresse: Frederik Stangs gate 20, Stokke sentrum - se kart
Telefon: 33 50 12 20
E-post: post.stokke@sandefjord.kirken.no

Sokneprest Skjee og Arnadal, stabsleder

Solveig Spilling Bakkevig

41652038

Send epost

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send epost

Diakon Stokkes menigheter

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send epost

Kirketjener Arnadal, Skjee og Stokke kirke

Helga Svensson Grav

95979552

Send epost

Kantor Stokkes menigheter

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send epost

Kantor Stokkes menigheter

Ahmad Mirzayev

99465162

Send epost

Menighetspedagog og trosopplæringsleder Stokkes menigheter

Tone Emma Raundalen

97016813

Send epost

Administrasjonssekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33454450

908 63 006

Send epost