Kontaktinfo


Stokke kirkekontor

Adresse: Frederik Stangs gate 20, Stokke sentrum - se kart
Telefon: 33 50 12 20
E-post: post.stokke@sandefjord.kirken.no

Sokneprest Skjee og Arnadal, Stabsleder Arnadal, Skjee og Stokke

Solveig Spilling Bakkevig

41652038

Send epost

Sokneprest Stokke

Jan Otto Bustadmo

92499263

Send epost

Diakon (50%)/skole og barnehage (20%)

Gunvor Leifsdotter Falke

99009449

Send epost

Kirketjener i Stokke kirke

Helga Svensson Grav

95979552

Send epost

Kantor

Jaime Nicholas Lewis

93690426

Send epost

Kantor

Ahmad Mirzayev

99465162

Send epost

Menighespedagog og trosopplæringsleder

Tone Emma Raundalen

97016813

Send epost

Kirketjener i Arnadal kirke, Skjee kirke og Sandefjord kirke For tiden i permisjon

Siv Therese Sommerstad

48227980

Send epost

Kontorsekretær

Ellen Christine Kleppan Stampe

33501220

908 63 006

Send epost