Dåp


Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?

Foto: Malin Longva

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp i Stokke, Skjee og Arnadal kirker! Velkommen til å ta kontakt med oss på kirkekontoret hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Meld deg på til dåp i skjemaet under. Ønsker du dåp på et annet tidspunkt, ta kontakt med kirkekontoret for å høre hva som er mulig.

I artiklene under vil du finne mer informasjon om dåp: Forberedelser, det å være fadder, hvordan selve dåpen foregår, og kirkens tilbud til barna når de vokser opp.