Valgresultater


Arnadal, Skjee og Stokke menighetsråd

Valgresultater 2023 Arnadal

16% valgoppslutning

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

Sigbjørn Bakke Aamelfot, 120 stemmer

Kristian Flåtnes, 117 stemmer

Vera Irene Haugan Øksne, 107 stemmer

Britt Oddbjørg Helland, 106 stemmer

Gro Meland Gryte, 102 stemmer

Gro Høifødt Solberg, 99 stemmer

Varamedlemmer

Espen Hauge, 97 stemmer

Barbro Häggblad, 98 stemmer

Martin Brattekværne Bakke,  tilføyd valgbar kandidat 1 stemmer

 

Valgresultater 2023 Skjee

Valgoppslutning: 12%

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

Anders Kristian Kjær, 128 stemmer

Anne Wirak Onsrud, 128 stemmer

Åse Svensson, 127 stemmer

Runar Wold, 127 stemmer

Christoffer Holt, 122 stemmer

Erik Adelbert Röhrs, 118 stemmer

Varamedlemmer

Gunnhild Borge Eilertsen, tilføyd valgbar person 2 stemmer

Thor Kristen Sanna, tilføyd valgbar person 2 stemmer

Toril Brathaug Røed, tilføyd valgbar person 1 stemmer

 

Valgresultater 2023 Stokke

Valgoppslutning: 7%

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

Aase Kristine Myhre, 306 stemmer

Kjetil Sunde, 280 stemmer

Hanne-Marie Kaarstad, 277 stemmer

Øivind Nilsen, 276 stemmer

Mia Nilsen Hidle, 276 stemmer

Karina Krokeborg, 274 stemmer

Grete Granerød, 268 stemmer

Solfrid Hammersmark, 263 stemmer

Varamedlemmer

Torunn Sjuve Haakestad, 263 stemmer

Agnar Kvalbein, tilføyd valgbar person 1 stemmer

Eidi Storvik Paulsen, tilføyd valgbar person 1 stemmer

Svein Olav Langeby, tilføyd valgbar person 1 stemmer

Ernst Gregor Getz Hiis, tilføyd valgbar person 1 stemmer

Tilbake