Åpen Skjee kirke onsdager i juli


Skjee kirke blir åpen på onsdager i juli. Kirken er en gammel middelalderkirke og vel verd et besøk. Velkommen innom!

Åpen kirke i Skjee kirke onsdager i juli

Skjee menighetsråd åpner Skjee kirke alle onsdager i juli, fra kl. 11-14. Og følgende onsdagskvelder kl 17 - 19: 3., 17. og 31. juli.

Frivillige blir tilstede i kirken hele tiden og tar imot de som kommer. Det blir mulighet for lystenning og sette seg ned i ro og fred,

Omvisning er også mulig, en prat, salmesang, tidebønn ca. kl. 12, forbønn/velsignelse, en kopp kaffe og hva som den enkelte ønsker og som passer.

Velkommen!  

På Den norske kirkens hjemmeside forklares åpen kirke slik: 

Åpen kirke er en måte å være kirke på for lokalmiljøet, pilegrimer, turister og andre. Møte med et åpent og stille kirkerom kan gi mennesker mulighet til å lene seg inntil søyler av tidligere menneskers tro og erfaringer.

Tilbake