Konfirmant 2025


Påmeldingen for Arnadal, Skjee eller Stokke kirker er nå åpen. Her kan du lese om hva som skjer i løpet av et konfirmantår og melde deg på.

Foto: Von/Kirkerådet
Foto: Von/Kirkerådet

Meld deg på konfirmantåret 2025 her! 

 

Konfirmanttiden

Det fins ulike grunner til hvorfor ungdom velger konfirmasjon i kirka. Mange gjør det fordi det er en fin tradisjon i familien. Noen fordi de vil lære mer om kristen tro og er nysgjerrige på hva som skjer i kirka. Mange vil ha det gøy, bli kjent med nye mennesker og få nye tanker og opplevelser. Noen gjør det fordi de tror på Gud. Andre fordi de har lyst til å samle familie og venner til fest til ære for seg selv.  Og de aller fleste gleder seg til å få gaver. Uansett grunn og hva de tenker om kristen tro, er alle velkomne som konfirmanter i kirken. Gjennom konfirmantåret vil ungdommene få mulighet til å bli bedre kjent med kristen tro og hvordan tro kan komme til uttrykk og bety noe for mennesker på mange forskjellige måter. Kirkens konfirmantopplegg legger til rette for samtaler, opplevelser og refleksjon rundt sentrale tema som blant annet livet, tro og tvil, Gud, Jesus, kirken, solidaritet, døden, etikk, menneskeverd og identitet. Ungdommene er velkomne med sine tanker og spørsmål - og kanskje får de også i møte med andre noen nye tanker de kan ta med seg videre.

 

Hva skjer i konfirmantåret?

Gjennom året møtes konfirmantene til gruppesamlinger, fellessamlinger, gudstjenester, solidaritetsaksjon og konfirmantleir. Året avsluttes så med en høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste i mai. Å være konfirmant er en unik mulighet til å bli bedre kjent med kristen tro og felleskap.

 

Samlinger

Konfirmantene deles inn i faste undervisningsgrupper som møtes ti ganger i løpet av året. I tillegg møtes hele gjengen på bli-kjent-samling, adventsamling, på solidaritetsaksjonen og selvsagt på leir.

 

Gudstjenester

Som konfirmant er du med på ulike gudstjenester gjennom hele året, og som ministrant kan du bidra med ulike oppgaver på to gudstjenester.

 

Solidaritetsaksjon

Kirken er opptatt av at vi mennesker har et ansvar for hverandre. Hvert år er vi med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, der vi samler inn penger til de som trenger det mest. Vår aksjon blir en happening med blant
annet globalløp.

 

Konfirmantleir

Høydepunktet for mange konfirmanter er å dra på leir! Og vi håper at vi i løpet av våren får til å reise bort sammen til et leirsted en helg. På leir er det god mat, bra undervisning og mye lek og moro. Det pleier å være med ungdomsledere som har vært konfirmanter tidligere sammen med de som jobber i kirken.

 

Jeg er ikke døpt - kan jeg være med da?

Svaret er ja! Du er hjertelig velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Du har god tid til å bestemme deg for hva du vil gjøre. Hvert år er det konfirmanter som velger å bli døpt.

 

Konfirmasjonsgudstjenesten

Konfirmantåret avsluttes med en høytidelig og fin festgudstjeneste der konfirmantene blir bedt for og sendt ut i livet igjen med alle gode ønsker og Guds velsignelse. Du kan bli konfirmert i den kirken du selv ønsker.

 

Konfirmasjonsdatoene

Arnadal kirke: Søndag 4. mai 2025
Stokke kirke: Søndag 4. mai 2025
Skjee kirke: Søndag 11. mai 2025

 

En konfirmanttid for alle

Alle som ønsker det skal få være konfirmant i kirken. Dersom det er behov for tilpasset opplegg eller det er særlige hensyn vi må ta, kontakt oss for en prat så finner vi en løsning sammen!

 

Viktige datoer

  • Onsdag 29/5 kl 18 i Stokke kirke: Infomøte om konfirmantåret
  • Tirsdag 17/10 kl 15: Bli-kjent-samling på Stokke kirketun
  • Søndag 22/9 kl 11: Konfirmantpresentasjon i Stokke kirke
  • Søndag 29/9 kl 11: Konfirmantpresentasjon i Arnadal kirke
  • Søndag 29/9 kl 18: Konfirmantpresentasjon i Skjee kirke

 

Pris

Det koster kr 1800,- å være konfirmant hos oss. Prisen inkluderer konfirmantleir, mat på samlinger med mer. Vi er opptatt av at pris ikke skal være til hinder for deltakelse. Ta kontakt med kirkekontoret ved behov for oppdeling av innbetaling eller økonomisk støtte.

 

Meld deg på!

Tilbake