Forbereder dere kirkebryllup? Velkommen til vigselssamling!


Skal dere gifte deg i en av kirkene i Sandefjord i sommer? Velkommen til vigselssamling i Stokke kirke tirsdag 29. mars kl. 19-20:30. 

Det er mange ting som skal planlegges og komme på plass før bryllupsdatoen er der. Det viktigste er selve vielsen. Det dukker opp mange spørsmål og en del valg skal tas. Vi som betjener kirkene i Stokke synes det er fint å møte dere på forhånd for å snakke om vielsen. Derfor innbyr vi alle som skal gifte dere i en av kirkene i Sandefjord til vigselssamling! På samlingen går vi gjennom vigselsritualet og forteller om de valgene dere kan gjøre når det gjelder tekster, sang og musikk. Vi vil også spille eksempler på bryllupsmarsjer og på noen aktuelle salmer. Dere vil få utdelt lister over musikk og salmer som er tilgjengelige. Dere treffer også kirketjener som blant annet kan gi gode råd mhp pynting i kirkerommet.

Vi har ingen påmelding, men kom om dere tenker at dette kan være nyttig.

Vi ønsker dere vel møtt til samling og lykke til med bryllupsforberedelsene!

 

 

 

(Photo by Wedding Photography on Unsplash)

Tilbake