Spontan kveldsbønn for Ukraina onsdag 2. mars


Det er krig i Ukraina, og vi samles til kveldsbønn på askeonsdag 2. mars i Stokke kirke kl 20:30. Det blir tegning av askekors for de som ønsker det, bønn, musikk og lystenning. 

Mange av oss sitter maktesløse ved tv-skjermer og mobiltelefoner og ser krigens grusomheter utfolde seg time etter time. Vi i Stokkes menigheter ønsker å legge til rette for å kunne samles til bønn for Ukraina, og lager en spontan askeonsdagskveldsbønn allerede onsdag 2. mars kl 20:30 i Stokke kirke. Vi åpner dørene og kommer sammen de som ønsker det, så er vi ikke lenger alene, men sammen i bønn og solidaritet i møte med det som skjer nå.

Tilbake