STOKKE KANTORI


Stokke Kantori er et kirkekor som øver hver onsdag fra kl.19.00 til 21.00 i Stokke kirketun.  

Er du mellom 16 og 100 år og liker å synge? Du er hjertlig velkommen til korøvelsene. Vi synger flerstemt kjente og ujente salmer, sanger. Koret bidrar på Gudstjenester, sangkvelder og konserter i Stokke, Skjee og i Arnadal.

Ta kontakt med kantor Ahmad Mirzayev (dirigent) dersom du er interessert. Mob. 994 65 162   

Tilbake