Åpningsfest for Stokke kirketun


Stokke menighet har endelig fått et nytt menighetshus som mange gleder seg til å ta i bruk. Huset, som forøvrig skal hete Stokke kirketun, ble høytidelig åpnet fredag 1. oktober.

Etter mange års planlegging, og mye motgang, kunne Stokke menighetsråd og byggekomiteen endelig invitere til åpningsfest. Det ble gjort stas på byggekomite og dugnadsgjeng, og Bjørn Ole Gleditsch (ordføreren), Raag Rolfsen (prost) og Fred Willy Bakke Aamelfot (kirkeverge) var med og kastet glans over arrangementet. Det vanket gratulasjoner og gaver fra Skjee menighet, Arnadal menighet og Melsomvikkirken. Ordfører og prost holdt sine gratulasjonstaler, og leder i byggekomiteen, Per Werner Larsen, tok forsamlingen med på et historisk tilbakeblikk på byggeprosessens mange utfordringer. Dugandsgjengen og kirkestaben bidro for anledningen med sanger og selvskrevne tektster. Åse Kristine Myher ledet kvelden med stø hånd, og arrangementet ble en minnerik kveld for de fremmøtte. Til slutt må vi fremheve han som har vært primus motor for hele byggeprosjektet, Øivind Nilsen. Han har stått for en utrettelig innsats og kan ikke takkes nok. Det var derfor på sin plass at storstua i Kirketunet nå har blitt oppkalt etter ham til Øivindstua.

Tilbake