Tilrettelagt konfirmasjonstid


Konfirmasjon er for alle som ønsker det

Ungdommer som trenger det har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet. Det kan gjelde fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning av ulike slag.

Det er viktig at foreldre/foresatte og kommende konfirmant tar kontakt med kirken og ber om en samtale.

Døvekirken har et eget konfirmanttilbud. Nærmeste døvekirke for deg som bor i en av Stokkes menigheter er i Sandefjord. Her kan du lese mer om konfirmasjon i døvekirken

Tilbake