Institusjonsandakter


Andakter på institusjoner

Ikke alle som vil har mulighet til å oppsøke kirke eller prest. Da bringer vi kirken til dem som bor på Engveien og Soletunet og som ikke selv kan komme til gudstjeneste.

Omtrent annenhver/hver tredje uke kommer Gunvor diakon eller en av prestene sammen med kantor Jamie på besøk til Engeien senter og Soletunet sykehjem. De holder en enkel andaktsstund med bibellesning og salmesang. Det feires også jevnlig en enkel nattverdgudstjeneste.

Andaktene arrangeres i samarbeid med institusjonene og pleierne/aktivitørene der.

Kontakt

Gunvor L. Falke.jpg

Diakon / skole og barnehage Arnadal, Skjee og Stokke

Gunvor Leifsdotter Falke

Tlf: 990 09 449

gunvor.falke@sandefjord.kirken.no

117983535_3174794425971288_8564679427781682288_o.jpg

Sokneprest i Arnadal og Skjee. Stabsleder på kirkekontoret i Stokke

Solveig Spiling Bakkevig

Tlf: 416 52 038

solveig.spilling.bakkevig@sandefjord.kirken.no

Tilbake