Internasjonal kvinnegruppe


Internasjonal kvinnegruppe er et flerkulturelt møtested og en åpen arena for mangfold, inkludering og trivsel i Stokke.

Hva er Internasjonal kvinnegruppe?
Internasjonal kvinnegruppe er et flerkulturelt møtested og en åpen arena for mangfold, inkludering og trivsel i Stokke.

Gruppen drives av Diakoniutvalget i Den norske kirke i Stokke, Skjee og Arnadal.

Formålet med gruppen er å bygge vennskap på tvers av kultur, bakgrunn og tro.

Hvem kan være med?
Gruppen er åpen for alle kvinner og møtes én onsdag i måneden.

Hver samling har et eget program og vi prøver å snakke sammen på norsk.

Samarbeid
Internasjonal kvinnegruppe i Stokke samarbeider blant annet med Stokke bibliotek og Stokke Røde Kors (Flerkultur og Omsorg).

Kontakt

Gunvor L. Falke.jpg

Diakon / skole og barnehage Arnadal, Skjee og Stokke

Gunvor Leifsdotter Falke

Tlf: 990 09 449

gunvor.falke@sandefjord.kirken.no

Tilbake