Torsdagsklubben


Torsdagsklubben er en fritidsklubb for psykisk utviklingshemmede i Stokke. Vi ønsker å være et inkluderende og tilrettelagt fellesskap hvor alle kan få bidra og delta, og hvor alle kjenner seg velkomne og sett.

Gro og Dag Einar tuter til for Torsdagsklubben. foto: privat

Klubben holder åpent hver torsdag kl. 18.00-20.00 og har 30 voksne medlemmer som sammen med sine ledsagere møtes til sosialt samvær i Engveien-senteret, ca. 32 kvelder pr. år. Musikk, sang og bevegelse står sentralt da dette er aktiviteter som alle kan delta på, uavhengig av funksjonsnivå. Medlemmene deltar aktivt i programmet. Alle klubbkvelder avsluttes med kveldsmat og loddtrekning.

Program og aktiviteter i Torsdagsklubben er laget for å være inkluderende og tilrettelagt slik at alle medlemmene kan få bidra og delta, og slik at alle som kommer kjenner seg verdsatt og ivaretatt.

Klubben ledes av diakon Gunvor som ofte også har med seg musikanter av ulike slag, til stor glede for klubbens medlemmer. Torsdagsklubben har også sitt eget team på 18 frivillige medarbeidere som hver deltar 4-6 ganger pr. år.

Musikk og aktiviteter!
Klubbens medlemmer er svært glade i og opptatte av musikk. Musikken inkluderer alle, uavhengig av funksjonsnivå, og derfor står sang og musikk mye i fokus. Vi har hatt band under ledelse av Daniel Sørdalen, som har øvd i etterkant av klubbkveldene og hatt huskonserter for resten av klubben

Vi har tilrettelagt påske- og julevandring i Stokke kirke og konserter.

Det er kveldsmat og utlodning hver gang. Boligene har etter tur ansvar for praktiske oppgaver som å ta imot inngangspenger/selge lodd, kjøpe gevinster og rigge til og rydde etterpå.

Utlodning/egenandel per vanlig klubbkveld er kr. 50,- per medlem.

Ved ekstra servering (pølser, pizza og lignende) betaler medlemmene kr. 100.- hver. Dette finansierer på det nærmeste mat, husleie og gevinster.

Kontakt

Gunvor L. Falke.jpg

Diakon / skole og barnehage Arnadal, Skjee og Stokke

Gunvor Leifsdotter Falke

Tlf: 990 09 449

gunvor.falke@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake