Torsdagsklubben


Torsdagsklubben er et sosialt fellesskap og møtested for voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Klubben inviterer til samlinger på kveldstid med tilrettelagt program, kveldsmat og utlodning cirka annenhver torsdag. Åpningstid er kl. 18.00-19.45 og vi holder til på Torvet i Engveien-senteret i Stokke sentrum.

 

Program våren 2024 (med forbehold om endringer)

Klubben drives av Diakoniutvalget for Stokke, Skjee og Arnadal menigheter og ledes av diakonen. Vi har et eget kjøkkenteam med 12 frivillige medarbeidere som gjennom året bytter på å hjelpe til med kveldsmaten.

Hver samling starter med felles program for alle kl. 18.00-19.00 før vi avslutter med utlodning og tilbud om kveldsmat kl. 19.00-19.45. Noen ganger i året inviterer vi til kirkesamling i Stokke kirke eller andre kirker i kommunen vår.

Det koster kr. 50,- per gang inkl. kveldsmat og kr. 25,- uten kveldsmat. Ledsagere gratis.

Hjertelig velkommen!

Har du spørsmål om Torsdagsklubben, ta kontakt med diakon Gunvor på telefon 990 09 449 eller send en epost til gunvor.falke@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake