Bryllup


Ønsker du å gifte deg i Stokke, Skjee eller Arnadal kirker?

Gå til bestillingssiden til kirkene i Sandefjord for bestilling av vielse i en av våre kirker. Her vil du også finne mye nyttig informasjon om vigsel, som priser, valgmuligheter, vigselssamling og vigselsliturgi.

Dersom dere ønsker en dato som ikke vises i påmeldingen kan dere sende en e-post til post@sandefjord.kirken.no og forhøre dere om hvilke muligheter som fins.

Tilbake