Arnadal menighetsråd 2019 - 2023


Arnadal menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Arnadal sokn

Arnadal menighetsråd består av:

  • Vera Øksne (leder); vera@oksne.net; 980 70 314
  • Gro Tislevold (nestleder)
  • Signe Tretteteig
  • Espen Hauge
  • Veronica Gjelsås
  • Benedicte Bakke Jacobsen
  • Oskar Ingi Ingason (sokneprest)
Tilbake