Arnadal menighetsråd 2024 - 2027


Arnadal menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Arnadal sokn

Arnadal menighetsråd består av:

  • Vera Irene Haugan Øksne (leder); vera@oksne.net; 980 70 314
  • Sigbjørn Bakke Aamelfot
  • Kristian Flåtnes
  • Britt Oddbjørg Helland
  • Gro Meland Gryte
  • Gro Høifødt Solberg
  • Solveig Spilling Bakkevig (sokneprest)
  • Vara: Espen Hauge, Barbro Hëggblad, Martin Brattekværne Bakke
Tilbake