Skjee menighetsråd 2019 - 2023


Skjee menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Skjee sokn

Skjee menighetsråd består av følgende medlemmer:

  • Åse Svensson (leder); aasetorsdotter@hotmail.com; 922 13 615
  • Runar Wold (nestleder)
  • Anders Kristian Kjær
  • Kjetil Gran Bergsholm
  • Christoffer Holt
  • Hilde Marianne Lien
  • Johan Bue
  • Oskar Ingi Ingason (sokneprest)
Tilbake