Skjee menighetsråd 2024 - 2027


Skjee menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Skjee sokn

Skjee menighetsråd består av følgende medlemmer:

  • Åse Svensson (leder); aasetorsdotter@hotmail.com; 922 13 615
  • Anne Wirak Onsrud
  • Runar Wold
  • Christoffer Holt
  • Thor Kristen Sanna
  • Anders Kristian (Tian) Kjær
  • Gunnhild Borge Eilertsen
  • Erik Adelbert Röhrs
  • sokneprest Solveig Spilling Bakkevig
Tilbake