Stokke menighetsråd 2019 - 2023


Stokke menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Stokke sokn

 

Stokke menighetsråd består av følgende medlemmer:

  • Øivind Nilsen (leder); oivindnilsen44@gmail.com; 489 90 152
  • Kristin Bohnhorst Kinserdal (nestleder)
  • Aase Kristine Myhre
  • Betzy Helene Røisgård
  • Steinar Poulsen
  • Mia Nilsen Hidle
  • Ernst Gregor Getz Hiis
  • Svanhild Sortland
  • Jan Otto Bustadmo (sokneprest)
Tilbake