Stokke menighetsråd 2019 - 2023


Stokke menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Stokke sokn

[BILDETEKST]

 

Stokke menighetsråd består av følgende medlemmer:

  • Øivind Nilsen (leder); oivindnilsen44@gmail.com; 489 90 152
  • Kristin Bohnhorst Kinserdal (nestleder); kristin_b_k@hotmail.com; 980 80 563
  • Aase Kristine Myhre
  • Betzy Helene Røisgård
  • Steinar Poulsen
  • Mia Nilsen Hidle
  • Belinda Johansen Rasmussen
  • Ernst Gregor Getz Hiis 
  • Frode Askekjær (sokneprest)

Tilbake