Stokke menighetsråd 2024 - 2027


Stokke menighetsråd har ansvar for menighetsarbeidet i Stokke sokn

 

Stokke menighetsråd består av følgende medlemmer:

  • Hanne-Marie Kaarstad (leder); 95133227 ; hannemkaarstad@gmail.com
  • Aase Kristine Myhre
  • Kjetil Sunde
  • Øivind Nilsen
  • Mia Nilsen Hidle
  • Karina Krokeborg
  • Grete Granerød
  • Solfrid Hammersmark
  • sokneprest Jan Otto Bustadmo
  • Vara: Torunn Sjuve Haakestad, Eidi Storvik Paulsen og Ernst G. Hiis, Agnar Kvalbein, Svein Olav Langeby     

Tilbake