Kveldskurs 25. april: Lær religiøse folketoner med Karolina Westling


Bli med på en kveld i den religiøse folkesangens tegn! Lær å synge lokale religiøse folketoner på den tradisjonelle måten - ved å lytte, herme og gjenta.

Vi sitter sammen og lærer å synge religiøse folketoner som folkesanger Karolina Westling har samlet fra Vestfold og andre steder. Sokneprest og sanger Solveig Spilling Bakkevig blir med på kvelden og vil fortelle om religiøs folkesangpraksis de siste tre hundre årene i Norge, om hvordan sangene og melodiene oppstod og om hvordan (og hvorfor) folk sang. En flott anledning til å komme sammen og synge for både folkemusikkfolk og kirkefolk (som mange ganger er begge deler)!

Kvelden finner sted torsdag 25. april kl 18-21 på Stokke kirketun, rett ved Stokke kirke.

Pris for kurset er kr 200,-

Påmelding til solveig.spilling.bakkevig@sandefjord.kirken.no

Arrangør er sang- og musikkutvalget i Stokke, Skjee og Arnadal menigheter.

Karolina Westling er sanger og felespiller. Hun vokste opp i midt-Sverige i en folkemusikkglad familie og har samlet folketoner siden begynnelsen av 1990-tallet. De siste 20 årene har hun vært bosatt i Stokke i Vestfold og har derfor fordypet seg i sang- og speltradisjonene her. Hun gleder seg til å dele av sitt repertoar av åndelige folketoner som hun blant annet har etter sin bestemor Fanny Eriksson, etter Hanne Kjersti Yndestad og fra Erling Bøes samling av folketoner i Vestfold fra 1930-årene.

Solveig Spilling Bakkevig er sokneprest i Skjee og Arnadal og har sunget folketoner i kirkelig sammenheng i flere år. I tillegg komponerer hun melodier til nye salmetekster og har jevnlig salmekvelder der hun formidler både gamle og nye salmer til salme- og sanginteresserte i østlandsområdet.

Tilbake