Datoer og opplegg for 2022


Konfirmasjonsdatoene

Arnadal kirke: søndag 8. mai 2022
Stokke kirke: Søndag 8. mai 2022
Skjee kirke: Søndag 15. mai 2022

En oversikt over alle steder og tidspunkter vil gå tydelig frem i årsplanen som er klar i høst. Vi tar naturligvis forbehold om endringer i innhold og program ut fra de enhver tid gjeldende smittevernstiltakene.

[BILDETEKST]

Konfirmanttiden
Det fins ulike grunner til hvorfor ungdom velger konfirmasjon i kirka. Mange gjør det fordi det er en fin tradisjon i familien. Noen fordi de vil lære mer om kristen tro og er nysgjerrige på hva som skjer i kirka. Mange vil ha det gøy, bli kjent med nye mennesker og få nye tanker og opplevelser. Noen gjør det fordi de tror på Gud. Andre fordi de har lyst til å samle familie og venner til fest til ære for seg selv.  Og de aller fleste gleder seg til å få gaver. Uansett grunn og hva de tenker om kristen tro, er alle velkomne som konfirmanter i kirken. Gjennom konfirmantåret vil ungdommene få mulighet til å bli bedre kjent med kristen tro og hvordan tro kan komme til uttrykk og bety noe for mennesker på mange forskjellige måter. Kirkens konfirmantopplegg legger til rette for samtaler, opplevelser og refleksjon rundt sentrale tema som blant annet livet, tro og tvil, Gud, Jesus, kirken, solidaritet, døden, etikk, menneskeverd og identitet. Ungdommene er velkomne med sine tanker og spørsmål - og kanskje får de også i møte med andre noen nye tanker de kan ta med seg videre.

Hva skjer i konfirmantåret?
Konfirmantåret består av en kombinasjon av gruppesamlinger, fellessamlinger, gudstjenester, solidaritetsaksjon, og konfirmantleir. Og så selvfølgelig den høytidelige konfirmasjonsgudstjenesten i mai.

Gruppesamlinger
I tillegg til bli-kjent samlingen som er for alle blir det 5 gruppesamlinger før jul og 5 gruppesamlinger etter jul. Gruppesamlingene foregår for det meste rett etter skoletid i Stokke kirke, eller i det nye menighetshuset rett ved Stokke kirke.

Fellessamlinger
Vi prøver å få til noen fellessamlinger med alle konfirmantene - det kan være temasamlinger eller egne ungdomsgudstjenester.

Gudstjenester
Å være konfirmant er ikke bare teori, det er også praksis.
Som konfirmant er du med på ulike typer gudstjenester gjennom hele året.

Solidaritetsaksjon
Ikke bare prat, også handling! Vi i kirka mener det er viktig å gjøre noe for at andre skal ha det bra. Hvert år er vi med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, der vi samler inn penger til de som trenger det aller mest.

Konfirmantleir
Høydepunktet for mange konfirmanter er å dra på leir! Og vi håper at vi i løpet av våren får til å reise bort sammen til et leirsted en helg. På leir er det god mat, bra undervisning og mye lek og moro. Det pleier å være med ungdomsledere som har vært konfirmanter tidligere sammen med de som jobber i kirken.

Konfirmasjonsgudstjenesten
Konfirmasjonsåret avsluttes med en høytidelig og fin festgudstjeneste der alle konfirmantene blir bedt for og blir sendt ut i livet igjen med alle gode ønsker. Du kan bli konfirmert i den kirken du selv ønsker. Datoene finner du under her:

Konfirmasjonsdatoene
Arnadal kirke: søndag 8. mai 2022
Stokke kirke: Søndag 8. mai 2022
Skjee kirke: Søndag 15. mai 2022

En oversikt over alle steder og tidspunkter vil gå tydelig frem i årsplanen som er klar i høst. Vi tar naturligvis forbehold om endringer i innhold og program ut fra de enhver tid gjeldende smittevernstiltakene.

Viktige datoer høsten 2021 (flere datoer kommer!)
Tirsdag 24. august kl 18 i Stokke kirke: Infomøte om konfirmantåret 2021/22
Torsdag 7. oktober kl 15-16:30 i Stokke kirke: Bli kjent-samling for alle konfirmanter
Søndag 24. oktober kl 11: Konfirmasjonspresentasjon i Skjee kirke
Søndag 24. oktober kl 18: Konfirmantpresentasjon i Arnadal kirke
Søndag 31. oktober kl 11: Konfirmantpresentasjon i Stokke kirke
Pris
Dere betaler kr 1700.-, som inkluderer undervisningsmateriale, konfirmantleir, servering på samlinger mm. Vi vil at konfirmanttiden skal være for alle som har lyst og pris skal ikke hindre noen fra å delta. Ta kontakt med kirkekontoret ved behov for oppdeling av innbetaling eller økonomisk støtte.

Jeg er ikke døpt - kan jeg være med da?
Svaret er ja! Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget i kirka selv om du ikke er døpt. Dåpen er imidlertid en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Du har god tid til å tenke på hva du selv vil gjøre. Nesten hvert år er det noen konfirmanter som velger å bli døpt i løpet av året.

Samarbeid med familiene
Kirken ønsker å ha et godt samarbeid med hjemmet og regner med at foresatte støtter aktivt opp om opplegget sammen med konfirmanten. Vi spør også etter praktisk hjelp og deltagelse fra foresatte underveis. Kommunikasjon med hjemmene foregår på e-post, SMS og Facebook. Vi sender også brev ved behov.

En konfirmanttid for alle
Vi ønsker at alle skal få en trygg og god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging så finner vi i samarbeid med konfirmanten og foresatte en god løsning på dette.

Tilbake